ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

[09 พ.ค. 2566]

ประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่น

รายละเอียด :

การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่น ระดับจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี พ.ศ. 2566
1. ประเภทการประกวด
1.1 ประเภทที่ 1 หนูน้อย อถล. (อายุ 7-15 ปี)
1.2 ประเภทที่ 2 เยาวชน อถล. (อายุ 15-18 ปี)
1.3 ประเภทที่ 3 บุคคลทั่วไป (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
2.คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกดีเด่นระดับจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2566
    2.1 ประเภทที่ 1 หนูน้อย อถล.  
     คุณสมบัติ
1) เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561
2) มีอายุตั้งแต่เจ็ดปี ถึงสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
    2.2 ประเภทที่ 2 เยาวชน อถล.
      คุณสมบัติ
 1) เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561
 2) มีอายุสิบห้าปีขึ้นไป ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
    2.3 ประเภทที่ 3 บุคคลทั่วไป
       คุณสมบัติ
        1) เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561    
 2) มีอายุสิบแปดปีขึ้นไป นับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอัมพวา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 034-752096 ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 พฤษภาคม 2566


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 24 607 903 1805 17490 10596 29805 3.233.219.103