ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

[22 พ.ค. 2566]

กฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อม

รายละเอียด :

       พืชกระท่อมได้รับการปลดออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ทำให้ประชาชนสามารถปลูก ครอบครอง ซื้อขายต้น/ใบ หรือนำมาบริโภคส่วนตนในครัวเรือนได้ แต่หากทำเพื่อการค้าขาย ต้องขึ้นทะเบียนตำรับก่อนการผลิต นำเข้า หรือขาย เพราะใบกระท่อมจัดเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 ผู้ขายน้ำต้มใบกระท่อมที่ไม่ขึ้นทะเบียนตำรับ เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 58(4) มีโทษตามมาตรา 106 แห่ง พ.ร.บ.สมุนไพร พ.ศ.2562ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับ
 ผู้ขายน้ำต้มใบกระท่อมจะต้องได้รับใบอนุญาตขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน สามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ดังนั้น การผลิตและจำหน่ายน้ำต้มใบกระท่อมแก่ประชาชนทั่วไปนั้น ไม่สามารถกระทำได้ ต้องขออนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตาม พ.ร.บ.สมุนไพร พ.ศ.2562 ก่อนจำหน่าย
 สำหรับผู้ประสงค์ผลิตและจำหน่ายน้ำต้มใบกระท่อมสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่...  
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สนง.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-716888


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 24 607 903 1805 17490 10596 29805 3.233.219.103