ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

> ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
          1.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
        2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
        3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
        4.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต
        6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        7.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบภายในชุมชนและการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 3 676 14388 1701 15601 10596 27916 34.238.189.240