ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

โครงสร้างบุคลากร > สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวอุษา พิทักษ์พิเศษ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายอธิศักดิ์ สันทัดพร้อม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางณิชนันทน์ สินสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอภิชาติ ศศิธร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายอธิศ บุญอิ้ง

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวอุไรวรรณ ทางเจน

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาธนี ปรียานนท์

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นางอารี ลาภัย

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นายศิริวัฒน์ ศิรินาวี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายธีรวัฒน์ สุขวิจิตร์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายภาวิณ หมอยา

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายเอกราช รอดสนใจ

นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

นางสาวอุไรวรรณ ทางเจน

หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวเพ็ญพักตร์ ปานประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายมนูธรรม สาปั่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวอัจฉรา บำรุงเขต

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ม.ล.ศรีประภาส ศรีธวัช

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

-ว่าง-

นักวิชาการพัฒนาชุมชน

อำนาจหน้าที่ > สำนักปลัดเทศบาล

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 18 22 175 984 1159 1159 54.144.55.253