ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

> สมาชิกสภา

พันจ่าเอก สมาน แก้วละเอียด

ประธานสภาเทศบาลตำบลอัมพวา

จ่าโท ภัคพศ กล่ำกลิ่น

รองประธานสภาเทศบาลตำบลอัมพวา

นายวันชัย เปรมศรทอง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายนพดล มีเฒ่า

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสุวลักขณ์ เหมะวิบูลย์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอำพล ณ บางช้าง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายยงยุทธ หุ่นสุวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสารท สำเภาทอง

สมาชิกสภาเทศบาล

นางภฤดา คำสุวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเกลื่อน กลิ่นมาลี

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวจริยา เปรมเจียม

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรชัย สุขวรรณโรจน์

สมาชิกสภาเทศบาล

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 49 640 967 2035 21163 10596 33478 34.204.181.91