ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลอัมพวา โทรศัพท์: 0-3475-1351 โทรสาร: 0-3475-1359 E-Mail: saraban@amphawa.go.th

> สมาชิกสภา

พันจ่าเอกสมาน แก้วละเอียด

ประธานสภาเทศบาลตำบลอัมพวา

นายประเสริฐ เกตุสุวรรณ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลอัมพวา

นายวันชัย เปรมศรทอง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายนพดล มีเฒ่า

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสุวลักขณ์ เหมะวิบูลย์

สมาชิกสภาเทศบาล

นายอำพล ณ บางช้าง

สมาชิกสภาเทศบาล

นายยงยุทธ หุ่นสุวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล

นายสารท สำเภาทอง

สมาชิกสภาเทศบาล

นางภฤดา คำสุวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล

จ่าโท ภัคพศ กล่ำกลิ่น

สมาชิกสภาเทศบาล

นายเกลื่อน กลิ่นมาลี

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสาวจริยา เปรมเจียม

สมาชิกสภาเทศบาล

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
16/11/2021 1491 1985 8016 1701 9229 10596 21544 3.236.24.215